Himlaleite

Appears on:

Due Og Drone

due og drone
Grappa
2021

I væt om eit fjell

So I vell prise opp i skyænnj

Når det stilnar mot kveld

Er det høgsang du hære

Er det natt eller dag

Eller kva som gir skjelven

Når me stænn her i lag

Under himmelkvelven

 

I veit om ei hei

Med våte svaberg som lyder

Ikkje sti eller veg

Berre tegna som tyder

Eg veit om ein nut

Der me kan sjå noko anna

Om me vågar oss ut

Om du gir me handa

 

I ser ikkje klårt

Skin det stjerner bak læte?

Noko brekta so sårt

Er det saue på bæte?

Noko er det som søng

Frå eit gjél og ei skorte

Kviskrar doggras og lyng

Om alt som blir borte

 

Copyright © gyldendal