Off Piste

Appears on:

Due Og Drone

due og drone
Grappa
2021

Det gjeng ei uvørdslåm frå Haukeli
De e ei snøkvit pilgrimslei
Der svingar seg den smale sti
Ned langs ein ubrøytt høgfjellsveg

Me kjæm frå høge fjell og nut
Og ser eit stupbratt skar
Me ser ein skavvel som rasar ut
Tå låma viser ingen fár

   Det er villspor det som kverv
    Det går i søkk og kav
    Ned mot eit bortgøymd tideverv
   Det er villspor det som kverv
    Det går i søkk og kav
    Ned mot eit bortgøymd tideverv
    - Tar utforløypa av

Det er ein stad der mørkeret skin
Frå pilgrimsstad ved bre
Ein heillig stad for glans og glim
I sevja frå ein kross tå tre

Der shnøv og himmel gjeng i eitt
Der det er vilt og bratt
Ein plass der ikke nakken væt
At me fall djupt og sto opp att

      Det er eit villspor det som kverv…

Der uvørdslåma shnøva igjen
I still whiteout uten spor
Der vegen ned mot himmelen
Er skilæpå i styreshnøv mot jord

      Det er eit villspor det som kverv…


Copyright © gyldendal